Dotacje na rozwój gospodarstw

Przedłużono terminy składania wniosków o dotacje na rozwój gospodarstw. Rozwój małych gospodarstw (Interwencja I.10.5) do 20 października 2023. Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej (interwencja I.10.2) do 15 grudnia 2023.
Pozwoli to zaplanować budowę hali, wiaty fotowoltaicznej czy obiektu gospodarczego w oparciu o dofinansowane środki.