O firmie

Projektowanie konstrukcji budowlanych i inżynierskich. Optymalizacja projektów pod kątem ekonomii rozwiązań konstrukcyjnych. Konstrukcje stalowe (gorącowalcowane, zimnogięte, blachownice spawane zmiennej geometrii), żelbetowe (zbrojenie prętami stalowymi, kompozytowymi z włóknem szklanym, zbrojenie rozproszone z włóknem bazaltowym) i konstrukcje drewniane (drewno lite i klejone). Nadzór inwestycyjny (Inspektor Nadzoru). Koordynacja procesu przygotowania inwestycji. Ekspertyzy i projekty napraw oraz wzmocnień. Ścisła współpraca z firmami wykonawczymi. Dostawa hal stalowych do samodzielnego montażu oraz lekkich konstrukcji stalowych w otwartym systemie ASG

Zobacz nasze realizacje.