W PEŁNI SKOMPUTERYZOWANE PROJEKTOWANIE

Firma W procesie projektowym wykorzystywane jest oprogramowanie:

[Advance Design, AutoCad Revit Structure Suite: AutoCad Revit Structure, AutoCad Structural Detailing, Autodesk Robot Structural Analysis Professional, Specbud].


WSZECHSTRONNOŚĆ ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH

Każdy projekt wykonywany jest w oparciu o analizę indywidualnych potrzeb zamawiającego. Jednostkowe podejście umożliwia najlepsze dostosowanie przy jednoczesnym wykorzystaniu bogatego doświadczenia wynikającego z licznych realizacji. Pozwala to na uniknięcie prób dopasowania życzeń klienta pod już posiadaną ofertę, co jest częstą praktyką dostawców konstrukcji typowych.

 

WYSOKA EKONOMIA ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH

Projektowane konstrukcje stalowe hal charakteryzują się wysoką ekonomią rozwiązań. Osiągane wskaźniki zużycia stali, przy zachowaniu wszelkich norm bezpieczeństwa, kształtują się na poziomie 20-30 kg/m2. Uwarunkowane jest to formą, funkcją i położeniem obiektu.