Nadzory budowlane i ekspertyzyDzięki posiadanym uprawnieniom, możliwość sprawowania funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru. W ramach wykonywanych projektów sprawowany jest nadzór autorski nad każdą realizacją.
Dzięki posiadanemu tytułowi RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO z ramienia PZiTB prawo do sporządzania ekspertyz w zakresie budownictwa ogólnego oraz konstrukcji metalowych